Els ciutadans poden opinar sobre el projecte decret sobre protecció de la posidònia fins dia 22 març
La protecció de la posidònia, a consulta
11 març, 2017
Verue tots

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha obert el procés de consulta prèvia a la redacció del projecte de Decret sobre la protecció de la posidònia oceànica a les Illes Balears, en el qual es pot participar fins al dia 22 de març.

En aquest procés de participació pública, que el Govern va establir mitjançant una llei a l’octubre de 2015, s’obre la possibilitat a la població de fer aportacions de manera telemàtica prèviament a l’elaboració de l’esborrany oficial del projecte, per mitjà del Portal de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es).

Per això, es posa a l’abast de les persones interessades un document sobre els problemes que es volen solucionar amb la norma nova, la necessitat i l’oportunitat de l’aprovació, els objectius i possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries, que es consideren adequades , informa el Govern en un comunicat.

En aquest cas, l’objectiu de la norma és establir un marc jurídic que garanteixi el manteniment de l’estat favorable de conservació de l’espècie Posidonia oceànica i les comunitats biològiques de que forma part, en l’àmbit de les Illes Balears, mitjançant la regulació de tots els usos i les activitats que puguin afectar l’espècie o l’hàbitat.

CONSERVACIÓ DE LA POSIDÒNIA

El desplegament d’aquest Decret representarà un avanç i un precedent en la conservació de la posidònia, ja que en l’actualitat no hi ha cap altra comunitat autònoma espanyola de la Mediterrània que hagi elaborat aquesta normativa.

Les característiques dels alguers de les Illes Balears, amb un 50% de l’extensió de la posidònia de l’Estat espanyol, justifiquen la decisió d’avançar-se i ser pioners en aquest camp.

Les aportacions presentades al web s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa sempre que incloguin la identificació de la persona o l’entitat. No hi ha un esborrany oficial, sinó documents de treball que s’enriquiran d’aquest procés.

El projecte de Decret sobre la protecció de la posidònia oceànica a Balears no és l’únic que la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca té obert a la participació ciutadana.

També es troben en consulta pública prèvia el Projecte de Llei de residus i sòls contaminats de les Illes, l’esborrany de les bases reguladores de subvencions per al finançament d’inversions relatives a la prevenció, la reducció o la gestió de residus i l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei agrària.

Veure més

WordPress Themes