Projectes


Estudis realitzats sobre la Posidònia

Recentment l'associació Vellmarí juntament amb el suport tècnic de Oceansnell ha iniciat un projecte que consisteix a Mapeando les praderies de Posidònia de l'illa de Formentera, aquest cop amb una tecnologia d'última generació que permetrà conèixer en detall l'extensió de la praderia i el seu gruix . Amb el 2016/2017 podrà comparar el grau de pèrdua de la praderia des del 2012.
El projecte de Protecció dels Prats Posidònia en els espais LIC (Lloc d'Interès Comunitari de la Natura 2000) de les Illes Balears (LIFE POSIDÒNIA), promogut pel Govern de les Illes Balears, amb finançament de la Unió Europea (UE) Es va iniciar el 2001 i va finalitzar en 2006. l'objectiu general del projecte LIFE-POSIDÒNIA era garantir la viabilitat i riquesa biològica dels prats de Posidònia a les aigües de les Illes Balears. Per això, entre altres accions, es va dur a terme la instal·lació de boies de baix impacte ecològic, per evitar que els pots, amb els seus sistemes d'ancoratge, causin la degradació o destrucció dels prats de Posidònia.

Una altra acció important del projecte LIFE-POSIDÒNIA va ser preparar una cartografia detallada de les praderies de Posidònia de totes les àrees. Aquesta eina en línia li permet saber on són les praderies per ajudar els navegants. És una eina que necessita una actualització, ja que la tecnologia ha estat antiquada.

L'estudi de Oceansnell va revelar que les praderies de Posidònia havien patit una regressió entre els anys 2008 i 2012 de:

Aquestes dades són les úniques dades fins ara que permeten conèixer l'agressió dels nostres prats. Està clar que la innovació i els estudis són necessaris per implementar mesures de protecció abans que sigui massa tard. La sostenibilitat de Formentera i el seu futur depèn d'això.

Cartografía elaborada por SITIBSA, Gobierno de las Islas Baleares(2012).

El projecte de Protecció dels Prats Posidònia als espais LIC (Lloc d'Interès Comunitari de la Natura 2000) de les Illes Balears (LIFE POSIDÒNIA), promogut pel Govern de les Illes Balears, amb finançament de la Unió Europea (UE) Es va iniciar en 2001 i va finalitzar en 2006. L'objectiu general del projecte LIFE-POSIDÒNIA era garantir la viabilitat i riquesa biològica dels prats de Posidònia en les aigües de les Illes Balears. Per a això, entre altres accions, es va dur a terme la instal·lació de boies de baix impacte ecològic, per evitar que els pots, amb els seus sistemes d'ancoratge, causin la degradació o destrucció dels prats de Posidònia.
WordPress Themes