Projectes a concurs

Presentació de projectes

Comitè tècnic avaluador

La presentació de projectes que es regularà a través de les bases generals del concurs de projectes del Save Posidònia Project, i tal qual s'estableixen les pròpies bases generals.

El termini de presentació de projectes s'establirà en la convocatòria del procediment de concessió corresponent, que desenvolupa i complementa de manera singular i concreta les previsions d'aquestes bases generals.

Aquesta convocatòria es farà pública al BOIB, al web del Consell Insular de Formentera i al seu tauler d'anuncis: www.consellinsulardeformentera.cat
El comitè tècnic serà responsable d'avaluar objectivament els projectes un per un atorgant una puntuació.

Els paràmetres d'anàlisi seguiran els principis que marquen els objectius de Turisme Sostenible de les Illes Balears 2017.
WordPress Themes