the five core values are the rolex fake rolex watch corporate culture.

El turisme sostenible

L'Organització Mundial del Turisme (OMT) defineix el turisme sostenible com "el turisme que té plenament en compte les repercussions econòmiques, socials i ambientals actuals i futures per satisfer les necessitats dels visitants, la indústria, el medi ambient i les comunitats d'acollida ".

En aquest sentit, Formentera té la capacitat total d'assumir un paper de lideratge del turisme sostenible a nivell nacional i internacional, potenciant així el seu desenvolupament sostenible.

El desenvolupament del turisme ha de ser un equilibri que promogui l'ús adequat dels recursos naturals i culturals, millorant la qualitat de vida de les comunitats locals i l'èxit econòmic de l'activitat que contribueix al desenvolupament del territori i per tant a les persones que viuen. Avui dia, la sostenibilitat ja no respon a un requisit de la demanda, sinó que és una condició obligatòria per poder competir amb èxit ara i en el futur.
WordPress Themes